Enquestes

Tipus Enquesta
Qui la passa
Qui i com es registra
Enquesta valoració acollida alumnat: ESO-Batxillerat, PQPI i CCFF
Tutors/es
Coordinació Qualitat (aplicatiu)
Enquesta valoració Setmana Orientació Acadèmica i Professional de CCFF (Primer i Segon Curs)
Tutors/es
Coordinació Qualitat (aplicatiu)
Enquesta final de Cicle Formatius
Tutors/es
Coordinació Qualitat (aplicatiu)
Enquesta final segon cicle (ESO) Tutors/es - Coordinador/a Pedagògic/a
Coordinació Qualitat (aplicatiu)
Enquesta final Batxillerat Tutors/es - Coordinador/a Pedagògic/a
Coordinació Qualitat (aplicatiu)
Enquesta valoració crèdit / mòduls / matèria (voluntària) Professor/a del crèdit/mòdul/matèria Coordinació Qualitat (aplicatiu)
Professor/a del crèdit/mòdul/matèria
Professor/a
Professor/a del crèdit/mòdul/matèria
Professor/a
Secretaria
Coordinació Qualitat
Enquesta satisfacció professorat
Coordinador/a Qualitat
Coordinació Qualitat (aplicatiu)
Coordinador/a Qualitat
Coordinació Qualitat
Enquesta PAT ESO-Batxillerat
Coordinador/a Pedagògic/a
Coordinació Qualitat
Enquesta fitxa-acollida professorat Secretaria
Coordinació Qualitat

En aquesta pàgina no hi ha dades de cap enquesta.

Estàs aquí:Inici > Enquestes