Procediments

Núm.
Codi Procediment
Nom Procediment
Revisió
Responsable
0
IMPRÈS-Q-423-T-11-ET
12
Coordinador/a Qualitat
1 PR-Q-423-T-01-ET
05
Coordinador/a Qualitat
2 PR-Q-424-T-01-ET
02
Coordinador/a Qualitat
3 PR-Q-822-T-01-ET
02
Coordinador/a Qualitat
4 PR-Q-852-T-01-ET
03
Coordinador/a Qualitat
5 PR-Q-853-T-01-ET
03
Coordinador/a Qualitat
6 PR-Q-83-T-01-ET
02
Coordinador/a Qualitat
7 PR-Q-710-D-03-ET
02
Coordinador /a Pedagògic/a i Sots-director/a d'FP
8 PR-Q-821-D-01-ET
03
Coordinador/a Qualitat
9 PR-Q-553-D-03-ET
03

Secretari/a

10 PR-Q-740-D-01-ET
04
Administrador/a
11 PR-Q-600-D-10-ET
01
Administrador/a
12 PR-Q-600-D-12-ET
01
Administrador/a
13 PR-Q-620-D-01-ET
02
Director/a
14 PR-Q-622-D-01-ET
02
Coordinador /a Pedagògic/a i Sots-director/a d'FP
15 PR-Q-750-D-18-ET
01
Coordinador /a Pedagògic/a i Sots-director/a d'FP
16 PR-Q-600-D-11-ET
01
Administrador/a
17 PR-Q-710-D-05-ET
03
Secretari/a
18 PR-Q-560-D-01-ET
01
Coordinador/a Qualitat
19 PR-Q-540-D-01-ET
01
Coordinador/a Qualitat
20 PR-Q-723-D-04-FP
03
Coordinador/a FP
21 PR-Q-821-D-03-ET
01
Coordinador/a Qualitat
22 PR-Q-821-D-02-ET
01
Coordinador/a Qualitat
23 PR-Q-710-D-02-ET
01
Cap d'Estudi
24 PR-Q-700-T-02-ET
06
Secretari/a
25 PR-Q-741-D-01-ET
04
Administrador/a
26 PR-Q-640-D-01-ET
02
Caps d'Estudis
27 PR-Q-751-D-11-FP
01
Cap d'Estudis d'FP
28 PR-Q-755-D-01-ET
03
Caps d'Estudis
29 PR-Q-630-D-02-ET
01
Coordinador/a Informàtic
30 PR-Q-423-D-16-ET
01
Secretari/a
31 PR-Q-723-D-05-ET
01
Secretari/a
32 PR-Q-751-D-11-ESO
02
Cap d'Estudis
33 PR-Q-751-D-11-BATX
02
Cap d'Estudis
36 PR-Q-755-D-02-ET
06
Coordinador/a Riscos
37 PR-Q-723-T-03-ET
02
Coordinador/a Qualitat
38 PR-Q-640-D-03-ET
02
Coordinador/a Pedagògic/a
39 PR-Q-620-D-02-ET
02
Director/a
40 PR-Q-630-T-60-ET
02
Coordinador/a de riscos laborals
41 PR-Q-446-T-81-ET
01
Coordinador/a medi ambient
42 PR-Q-446-T-82-ET
01
Coordinador/a de riscos laborals
43 PR-Q-431-T-01-ET Identificació i avaluació aspectes ambientals 00
Coordinador/a medi ambient
44 PR-Q-754-T-01-ET Gestió i notificació d'incidències sobre la Llei de protecció de dades 01 Secretari/a
45 PR-Q-750-D-15-ET Seguiment, Orientació, Avaluació contínua i Qualificació d'alumnes d'ESO i Batx. 02 Coordinador/a Pedagògic/a
46 PR-Q-750-D-11-ET Acollida d'alumnes d'ESO i Batxillerat 01 Coordinador/a Pedagògic/a
47 PR-Q-750-D-12-ET Acollida Nouvinguts 04 Coordinador/a Pedagògic/a
48 PR-Q-750-D-13-ET Activitats d'aula de l'ESO i el Batxillerat 01 Coordinador/a Pedagògic/a
49 PR-Q-750-D-14-ET Activitats fora de l'aula de l'ESO i el Batxillerat 02 Coordinador/a Pedagògic/a
50 PR-Q-750-D-17-ET Tria de matèries optatives i específiques a l'ESO i el Batxillerat 03 Coordinador/a Pedagògic/a
51 PR-Q-750-T-19-FP Servei d'Assessorament 00 Sots-director/a
52 PR-Q-750-T-20-FP Servei de Reconeixement 00 Sots-director/a
53 PR-Q-750-D-01-FP Acollida dels alumnes de Cicles Formatius 01 Sots-director/a
54 PR-Q-750-D-02-FP Desenvolupament d'activitats d'aula en els Cicles Formatius 01 Sots-director/a
55 PR-Q-750-D-04-FP Orientació, seguiment, avaluació i qualificació dels alumnes de cicles formatius 01 Sots-director/a
56 PR-Q-750-D-03-FP Formació en Centres de Treball dels alumnes de Cicles Formatius 02 Sots-director/a
57 PR-Q-750-T-01-FP Pla Qualitat de l'FP 03 Sots-director/a
58 PR-Q-750-T-10-EB Pla Qualitat d'ESO-Batx 03 Coordinador/a Pedagògic/a
59 PR-Q-750-T-21-FP FP Dual 00 Sots-director/a
60 PR-Q-750-D-22-ET Formació i serveis a demanda 00 Cap d'Estudis d'FP
61 PR-Q-750-T-23-FP Mobilitat Internacional 00 Director/a
62 Procediment 62 Gestió dels Riscos 00 Coordinador de Qualitat

 

Estàs aquí:Inici > Procediments