Processos

Núm. Codi Procés Nom procés Revisió Responsable
0
Imprés-Q-410-T-00-ET
07
Coordinador Qualitat
1 Procés-Q-410-T-01-ET
05
Director/a
2 Procés-Q-410-T-02-ET
04
Coordinador Pedag.
Procés-Q-410-T-02-FP
04
Subdirector/a d'FP
3 Procés-Q-410-T-03-ET
03
Caps d'Estudis
4 Procés-Q-410-T-04-ET
04
Secretari/a
5 Procés-Q-410-T-05-ET 05 Administrador/a
6 Procés-Q-410-T-06-ET
03
Coordinador Qualitat
7 Procés-Q-410-T-07-ET
04
Secretari/a
8 Procés-Q-410-T-08-ET
04
Administrador/a
9 Procés-Q-410-T-09-ET
04
Director/a
10 Procés-Q-410-T-10-ET
03
Director/a
11 Procés-Q-410-T-11-ET
03
Secretari/a
12 Procés-Q-410-T-12-ET
05
Director/a
13 Procés-Q-410-T-13-ET
04
Director/a
14 Procés-Q-410-T-14-ET
04
Secretari/a
15 Procés-Q-410-T-15-ET
03
Secretari/a
16 Procés-Q-410-T-16-ET
03
Cap d'Estudis ESO-BATX
17 Procés-Q-410-T-17-FP
03
Cap d'Estudis
18 Procés-Q-410-T-18-ET
04
Coordinador/a Pedagògic
19 Procés-Q-410-T-19-ET
03
Subdirector/a
20 Procés-Q-410-T-20-ET
05
Cap d'Estudis ESO-BATX
21 Procés-Q-410-T-21-FP
04
Cap d'Estudis FP
22 Imprés-Q-410-T-22-ET
03
Coordinador/a Pedagògic
23 Procés-Q-410-T-23-ET
03
Coordinador/a Pedagògic
24 Procés-Q-410-T-24-ET
03
Subdirector/a
25 Procés-Q-410-T-25-ET
04
Coordinador de Qualitat
26 Procés-Q-410-T-26-ET
01
Subdirector/a
27 Procés-Q-410-T-27-ET
03
Administrador/a
28 Procés-Q-410-T-28-ET
03
Director/a
29 Procés-Q-410-T-29-FP 00 Cap d'Estudis FP
30 Procés-Q-410-T-30-ET
03
Administrador/a
31 Procés-Q-410-T-31-ET
04
Coordinador de Qualitat
32 Procés-Q-410-T-32-ET
04
Secretari/a
33 Procés-Q-410-T-33-ET
03
Administrador/a
34 Procés-Q-410-T-34-ET
04
Coord. Informàtic
35 Procés-Q-410-T-35-EB
03
Coordinador/a Pedagògic
36 Procés-Q-410-T-36-FP
03
Subdirector/a
37 Procés-Q-410-T-37-ET
05
Director/a
38 Procés-Q-410-T-38-ET
04
Coordinador PRL
39 Procés-Q-410-T-39-ET
03
Coordinadora MA
40 Procés-Q-410-T-40-ET 00 Director/a
  Imprés-Q-823-T-05-ET
00
Coordinador Qualitat
  Imprés-Q-823-T-05-ET
02
Coordinador Qualitat
  Imprés-Q-823-T-05-ET
03
Coordinador Qualitat
  Imprés-Q-823-T-05-ET
04
Coordinador Qualitat
  Imprés-Q-823-T-05-ET
05
Coordinador Qualitat
  Imprés-Q-823-T-05-ET
06
Coordinador Qualitat
  Imprés-Q-823-T-05-ET
07
Coordinador Qualitat
  Imprés-Q-823-T-05-ET
08
Coordinador Qualitat
  Imprés-Q-823-T-05-ET
09
Coordinador Qualitat
  Imprés-Q-823-T-05-ET
10
Coordinador Qualitat
  Imprés-Q-823-T-05-ET
11
Coordinador Qualitat
  Imprés-Q-823-T-05-ET
13
Coordinador Qualitat
  Imprés-Q-823-T-05-ET
15
Coordinador Qualitat
  Imprés-Q-823-T-05-ET
16
Coordinador Qualitat

 

Estàs aquí:Inici > Processos