Projecte Rius

El Projecte Rius és una iniciativa desenvolupada per l'Associació Hàbitats amb l'objectiu principal d'estimular la participació activa de la societat en la conservació i millora dels nostres rius. El Projecte Rius té el seu àmbit d'actuació en les diverses conques fluvials de Catalunya.

L'IES Esteve Terradas i Illa com a centre pròxim al riu Llobregat participa en aquest projecte fent partícips als alumnes de primer de l'ESO.

Les inspeccions del riu s'emmarquen dins dues campanyes d'inspecció: la campanya de primavera i la de la tardor

L'Associació Hàbitats ens proporciona la metodologia d'inspecció, el materials necessaris i una formació inicial. A més disposem del Manual d'inspecció de rius. Durant la inspecció es prenen mesures de factors hidromorfològics, fisicoquímics i biològics:

  • A partir de l'anàlisi de l'hàbitat, del bosc de ribera, del cabal i de las alteracions presents al medi es determina la qualitat hidromorfològica del riu o riera.
  • A partir de la mesura de diferents paràmetres fisicoquímics, com al temperatura, el pH, la concentració de nitrats o l'oxigen dissolt en l'aigua es determina la qualitat fisicoquímica de l'aigua.
  • A partir de la presència de certes famílies de macro-invertebrats aquàtics es determina la qualitat biològica del riu o riera.
Estàs aquí:Inici > Projectes i Activitats > PROJECTE RIUS