Informació Servei d'Assessorament

El servei d'Assessorament és un servei que:

  • presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.
  • i és requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Aquest servei té un preu públic de 60 €.

L'Institut Esteve Terradas ofereix les següents places pel servei d'Assessorament per a les següents famílies/cicles formatius:

Família Administració i gestió:

CFGM Gestió Administrativa: 5 places

CFGS Administració i Finances: 5 places

Família Informàtica i Comunicacions:

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes: 5 places

CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa: 5 places

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma: 5 places

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web: 5 places

Família Transport i manteniment de vehicles

CFGM Electromecànica de vehicles automòbils: 5 places

Família Fabricació Mecànica:

CFGM Mecanització: 5 places

CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica: 5 places

Família Instal·lació i manteniment: 

CFGM Manteniment Electromecànic: 5 places

CFGS Mecatrònica Industrial: 5 places

Carta compromís en la prestació del Servei d'Assessorament i Reconeixement en la Formació Professional .

Per a més informació, fer un clic aquí.

Estàs aquí:Inici > Assessorament