Informació Servei de Reconeixement

El servei de Reconeixement dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials, s'adreça a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu. És imprescindible disposar de l'informe del servei d'assessorament o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament fet del mateix títol o d'un títol afí.

Aquest servei té un preu públic de 18 € per Unitat Formativa.

L'Institut Esteve Terradas ofereix les següents places pel servei de Reconeixement per a les següents famílies/cicles formatius:

Família Administració i gestió:

CFGM Gestió Administrativa: 5 places

CFGS Administració i Finances: 5 places

Família Informàtica i Comunicacions:

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes: 5 places

CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa: 5 places

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma: 5 places

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web: 5 places

Família Transport i manteniment de vehicles

CFGM Electromecànica de vehicles automòbils: 5 places

Família Fabricació Mecànica:

CFGM Mecanització: 5 places

CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica: 5 places

Família Instal·lació i manteniment: 

CFGM Manteniment Electromecànic: 5 places

CFGS Mecatrònica Industrial: 5 places

Carta compromís en la prestació del Servei d'Assessorament i Reconeixement en la Formació Professional .

Per a més informació, fer un clic aquí.

Estàs aquí:Inici > Reconeixement